english version

Funkcjonalność SurfSafe dla ISP

Analiza i blokowanie stron WWW
Nad kontrolą zawartości stron czuwa autorski silnik dynamicznej kategoryzacji stworzony przede wszystkim pod kątem analizy stron w języku polskim. Mechanizm analizujący zawartość strony przyporządkowuje ją do określonej kategorii pozwalając w ten sposób na efektywne spersonalizowanie dostępu do Internetu, dzięki czemu np. rodzice mogą czuwać nad treściami oglądanymi przez dzieci. Klient w łatwy sposób zarządza kategoriami, mając dodatkowo możliwość blokowania/odblokowania pojedynczej strony WWW. Użytkownik może wybrać godziny, w których wybrane kategorie tematyczne są blokowane.

Szczegółowe raporty
Platforma SurfSafe pozwala klientowi końcowemu na bieżąco śledzić aktywności wszystkich domowników w Sieci. Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć raport, który prezentuje listę stron oraz kategorii, które odwiedzali domownicy oraz raporty sumaryczne przedstawiające ilość ściągniętych danych czy godziny największej aktywności w Internecie.
Ochrona przed wirusami
Operator zawsze dostarcza "czysty"i bezpieczny Internet. SurfSafe przeprowadza pełną analizę antywirusową ruchu z i do sieci Internet generowanego przez użytkownika. Skanowana jest każda transmisja stron internetowych oraz poczty e-mail pomiędzy użytkownikiem końcowym, a Internetem. Platforma SurfSafe korzysta z wiodących i sprawdzonych na rynku rozwiązań firmy Dr.Web, dzięki czemu prawdopodobieństwo przedostania się złośliwego oprogramowania jest skutecznie minimalizowane. Funckjonalności usługi antywirusowej świadczonej jako element składowy dostarczanego łącza internetowego zawierają:


SURFSAFE © Copyright 2015